Underliggande inflation

Underliggande inflation mäter den mer varaktiga eller trendmässiga inflationen, eftersom effekter av priser som varierar mycket ges en mindre betydelse i dessa mått. Och de kan beräknas på olika sätt. Här finns två olika mått på underliggande inflation som Riksbanken tar fram. Det ena kallas Trim85 och det andra Und24. Beräkningen av både måtten utgår ifrån konsumentprisindex (KPI). Måtten baseras på KPI uppdelat i 70 undergrupper och beräknas på årliga procentuella förändringar i KPI.

I måttet Trim85 har 7,5 procent av de högsta respektive lägsta prisförändringstakterna varje månad för de undergrupper som ingår i KPI tagits bort. I detta mått återstår således 85 procent av KPI:s totala viktsumma. I Und24 finns alla undergrupper kvar, men de får en annan vikt än den de har i KPI. Varor och tjänster som varierar relativt mycket i pris får en lägre vikt och vice versa.

De två underliggande måtten på inflation publiceras varje månad, samma dag som nya utfall för KPI publiceras av SCB.

Uppdaterad 2018-08-10