Betalningsrapport 2022

Riksbankens arbete och policy

Ladda ner PDF
Riksbankens arbete och policy

Riksbanken förbereder för en möjlig e-krona

Riksbanken undersöker möjligheten att ge ut ett digitalt komplement till kontanterna, så kallade e-kronor. De skulle bevara allmänhetens tillgång till statligt utgivna pengar även om kontanterna marginaliseras ytterligare. E-kronor kan dessutom förstärka motståndskraften på betalningsmarknaden. Det har ännu inte tagits något beslut om att ge ut e-kronor. Många andra centralbanker, däribland Europeiska Centralbanken och amerikanska Federal Reserve, undersöker också möjligheten att ge ut digitala centralbankspengar.

Kretskort bakom en hand med en mobiltelefon, det står E-krona på skärmen. En plånbok och symbol för en användare.

Publicerad: 15 december 2022