Betalningsrapport 2022

Riksbanken bidrar till ökad motståndskraft

Ladda ner PDF

Riksbanken får ett nytt ansvar för civil beredskap för betalningar

Publicerad: 15 december 2022

Genom den nya riksbankslagen får Riksbanken ett nytt ansvar för civil beredskap för betalningar med målet att allmänheten ska kunna göra betalningar i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap.

Den nya lagen innebär att Riksbanken ska ha ett ansvar i förhållande till företag som är av särskild betydelse för genomförande av betalningar. Genom föreskrifter får Riksbanken definiera vilka dessa företag är och vilken gemensam verksamhet de ska delta i. Företagen blir skyldiga att ha en intern planering för hur de ska kunna fortsätta sin verksamhet i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap samt att ordna utbildning och övningar för sin personal. De ska även delta i Riksbankens planering för fredstida krissituationer och höjd beredskap samt i gemensamma utbildningar och övningar. Om så behövs ska Riksbanken omgående kunna upprätta en ledningsfunktion för samordning och informationsdelning där företagen deltar. Riksbanken ska också övervaka att företagen uppfyller sina skyldigheter.