Pengarna och makten - boken om Riksbankens historia

Boken Pengarna och makten är en översikt av Riksbankens historia från 1668 till i dag. Den skildrar det politiska maktspelet och den ekonomiska utvecklingen under 350 år och ger en bakgrund till att banken ser ut som den gör i dag. Gunnar Wetterberg har på uppdrag av Riksbanken skrivit boken.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-05-18