Köp av företagscertifikat under coronapandemin

Från den 2 april 2020 till och med sista december 2021 köpte Riksbanken företagscertifikat för 12,4 miljarder kronor. Dessa köp ingick som en del i Riksbankens köp av värdepapper som omfattade totalt 700 miljarder kronor i syfte att mildra coronapandemins effekter på den svenska ekonomin.

Med köpen ville Riksbanken hjälpa företagen att hantera sina mest akuta finansieringsbehov genom att stödja kreditförsörjningen på marknaden för företagspapper, som hade visat tecken på hög stress och låg omsättning under mars 2020. Riksbanken avslutade köpen av företagscertifikat i december 2021.

Riksbanken köpte företagscertifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag med kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB- eller högre och med en återstående löptid på upp till sex månader. Företagscertifikaten köptes på andrahandsmarknaden genom auktioner där de penningpolitiska motparterna fick lägga bud.

Riksbanken strävade efter att köpa företagscertifikat med ett brett utbud av emittenter och löptider för att säkerställa att köpen genomfördes på ett opartiskt sätt och med brett genomslag på räntorna. Riksbankens köp var begränsade till maximalt 70 procent av en enskild emittents totala utestående volym av företagscertifikat i svenska kronor.

Mer detaljerad information om köpen av företagscertifikat finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll” nedan.   

Köp av företagscertifikat

Här redovisas Riksbankens totala köp av företagscertifikat under perioden 2020 till och med 2021. 

Köp av företagscertifikat

Diagram: Köp av företagscertifikat

Diagrammet visar Riksbankens månadsvisa köp av företagscertifikat under perioden april 2020 till och med juni 2021. Siffrorna anges i miljoner svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Sveriges riksbank.

Riksbankens totala innehav av värdepapper

På sidan Innehav av värdepapper i svenska kronor redovisas Riksbankens totala innehav av värdepapper.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-03