Köp av företagscertifikat

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin genomförde Riksbanken från mars 2020 fram till den 31 december 2021 utökade köp av värdepapper med en total ram på 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Företagscertifikat inkluderas inte längre i Riksbankens köp av värdepapper från och med januari 2022 och framåt.

Köpen av företagscertifikat omfattade certifikat utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag med kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB- eller högre och som har en återstående löptid på upp till sex månader. Köpen genomfördes på andrahandsmarknaden. Riksbankens penningpolitiska motparter hade möjlighet att delta i dessa auktioner. Riksbanken tillämpade en begränsningsregel som innebar att Riksbanken inte skulle äga mer än 70 procent av en enskild emittents totala utestående volym av företagscertifikat i svenska kronor.

Det första köpet av företagscertifikat skedde den 2 april 2020.

Mer detaljerad information om köpen av företagscertifikat finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan.   

Innehav av företagscertifikat

Här redovisas Riksbankens tidigare innehav av företagscertifikat. Innehavet är nettosumman av köpta företagscertifikat, det vill säga den totala summan av företagscertifikat minskat med förfallna certifikat vid varje tidpunkt. Det totala innehavet av företagscertifikat fick inte överstiga 32 miljarder kronor. Sedan augusti 2021 har Riksbankens inte haft något innehav av företagscertifikat. Riksbanken köper inte längre företagscertifikat, och därför uppdateras inte diagrammet nedan. 

Innehav företagscertifikat

Diagram: Innehav företagscertifikat

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av företagscertifikat. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Köp av företagscertifikat

Här redovisas Riksbankens totala köp av företagscertifikat. Riksbanken köper inte längre företagscertifikat, och därför uppdateras inte diagrammet nedan. 

Köp av företagscertifikat

Diagram: Köp av företagscertifikat

Diagrammet visar Riksbankens totala köp av företagscertifikat vid respektive tidpunkt sedan åtgärden inleddes i april 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Riksbankens totala innehav av värdepapper

På sidan Innehav av värdepapper i svenska kronor redovisas Riksbankens totala innehav av värdepapper.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-02-01