Äldre filmer om Riksbanken

Filmer om Riksbanken och vår verksamhet producerade 2013-2020 i syfte att användas i undervisning. Filmerna kommer att ersättas av nyare filmer kommande år. Studiehandledning och arbetsblad kopplade till de gamla filmerna uppdateras inte längre och finns därför inte tillgängliga på Riksbankens webbplats. Det pågår ett arbete med att ta fram nytt läromedel om Riksbanken för gymnasieskolan.

Vad är penningpolitik?

Vad är penningpolitik och hur det går till att fatta ett beslut om styrräntan?

Se filmen "Vad är penningpolitik?

Vad är inflation?

Den här filmen förklarar vad inflation är och varför det är bra med låg och stabil inflation.

Se filmen "Vad är inflation?"

Hur fungerar styrräntan?

Film om hur styrräntan påverkar samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Se filmen Vad är styrräntan?

Vad är pengar?

Den här filmen förklarar vad pengar är och hur pengar skapas.

Se filmen "Vad är pengar?"

Vad är finansiell stabilitet?

Vad är finansiell stabilitet, varför är det viktigt och vad är Riksbankens roll och uppdrag?

Se filmen "Vad är finansiell stabilitet?"