Staff memo

Staff memos innehåller längre analysunderlag kring frågor knutna till Riksbankens verksamhet. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Uppdaterad 2022-03-11