Staff memo

Staff memos möjliggör för medarbetare att publicera längre analysunderlag i eget namn. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och ska alltså inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt. Analyserna i staff memos ska vara ett bidrag till analysen kring frågor knutna till Riksbankens verksamhet.

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-15