Flödet av kontanter

På den här sidan beskrivs flödet av kontanter i samhället från det att de produceras, är i cirkulation hos allmänheten och till dess att de makuleras. Riksbanken styr inte över hur mycket kontanter som används i samhället utan det styrs av allmänhetens efterfrågan. Under 2023 var det genomsnittliga värdet på sedlar och mynt i cirkulation cirka 58 miljarder kronor.

Riksbanken lämnar ut kontanter till banker, bankägda bolag och värdebolag via våra tre kontanthanteringskontor i Märsta norr om Stockholm, Jönköping samt Umeå. Under 2023 öppnades även ett reservkontor i Falun. Om kontoret i Märsta av någon anledning inte går att användas kan kontoret i Falun, men också de andra två kontoren i Jönköping och Umeå, användas istället för att lämna ut sedlar.

De fem största bankerna har tillsammans bildat Bankomat AB för att förse samhället med kontanter. När det behövs kontanter i samhället hämtar Bankomat, eller värdebolaget Loomis AB, dessa hos Riksbanken. Med hjälp av värdebolag förs kontanterna från Bankomat ut i samhället. Bankomat har för närvarande (2023) fyra kontantdepåer i drift. Via uttagsautomater, bankkontor och handeln får allmänheten sedan tillgång till kontanter.

När kontanterna är utslitna förs de, via Bankomat och Loomis, tillbaka till Riksbanken för makulering. 

Riksbanken bildade Kontanthanteringsrådet 2006. Kontanthanteringsrådet är ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället.

Infrastrukturen för kontanter bygger på samverkan mellan privata och offentliga aktörer

Illustration som visar flödet av kontanter.

Flödet av kontanter i samhället börjar och slutar med Riksbanken som ansvarar för att tillverka och ge ut kontanter samt förstöra de som är utslitna. Värdetransportbolagen ser till att kontanter transporteras till banker, uttagsautomater och handeln där allmänheten får tillgång till kontanter.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-05-08