Flödet av kontanter

Riksbanken styr inte över hur mycket kontanter som används i samhället utan det styrs av allmänhetens efterfrågan. Under 2022 är det genomsnittliga värdet på sedlar och mynt i cirkulation cirka 65 miljarder kronor. Här beskrivs flödet av kontanter i samhället från det att de produceras, är i cirkulation hos allmänheten och till dess att de makuleras.

Riksbanken lämnar ut kontanter till banker och bankägda bolag via vårt kontanthanteringskontor i Märsta, norr om Stockholm. Under 2021 öppnades även ett kontanthanteringskontor i Jönköping och under 2023 beräknas ett kontor i Falun öppnas. De nya kontoren kan användas för att lämna ut sedlar om kontoret i Märsta av någon anledning inte går att använda.

De fem största bankerna har tillsammans bildat Bankomat AB för att förse samhället med kontanter. När det behövs kontanter i samhället hämtar Bankomat dessa hos Riksbanken. Bankomat har för närvarande (2022) 4 kontantdepåer i drift. Med hjälp av värdebolag förs kontanterna från Bankomat ut till bankerna och handeln. Via uttagsautomater, bankkontor och handeln får allmänheten tillgång till kontanter.

När kontanterna är utslitna går de, via bankerna, handeln och värdebolagen, tillbaka till Bankomat som därefter lämnar tillbaka dem till Riksbanken för makulering. 

Riksbanken bildade Kontanthanteringsrådet 2006. Kontanthanteringsrådet är ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället.

Infrastrukturen för kontanter bygger på samverkan mellan privata och offentliga aktörer

Flödet av kontanter i samhället börjar och slutar med Riksbanken som både ansvarar för att ge ut kontanter och förstöra de som är utslitna. Värdetransportbolagen ser till att kontanter transporteras till banker, uttagsautomater och handeln där allmänheten får tillgång till kontanter.

Flödet av kontanter i samhället börjar och slutar med Riksbanken som både ansvarar för att ge ut kontanter och förstöra de som är utslitna. Värdetransportbolagen ser till att kontanter transporteras till banker, uttagsautomater och handeln där allmänheten får tillgång till kontanter.

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-10-11