Flödet av kontanter

Riksbanken styr inte över hur mycket kontanter som används i samhället utan det styrs av allmänhetens efterfrågan. Under 2018 var det genomsnittliga värdet på sedlar och mynt i cirkulation 58 miljarder kronor. Här beskrivs flödet av kontanter i samhället från det att de produceras, är i cirkulation hos allmänheten och till dess att de makuleras.

Riksbanken lämnar ut kontanter till banker och bankägda bolag via vårt kontanthanteringskontor i Märsta, norr om Stockholm. Under våren 2021 öppnas även ett kontanthanteringskontor i Jönköping och under 2022 ett kontor i Falun. De nya kontoren kan användas för att lämna ut sedlar om kontoret i Märsta av någon anledning inte går att använda.

De fem största bankerna har tillsammans bildat Bankomat AB för att förse samhället med kontanter. När det behövs kontanter i samhället hämtar Bankomat dessa hos Riksbanken. Bankomat har för närvarande (augusti 2019) 5 kontantdepåer i drift. Med hjälp av värdebolag förs kontanterna från Bankomat ut till bankerna och handeln. Via uttagsautomater, bankkontor och handeln får allmänheten tillgång till kontanter.

När kontanterna är utslitna går de, via bankerna, handeln och värdebolagen, tillbaka till Bankomat som därefter lämnar tillbaka dem till Riksbanken för makulering. 

Riksbanken bildade Kontanthanteringsrådet 2006. Kontanthanteringsrådet är ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-09-10