Omsättningen på penning- och obligationsmarknaden

Riksbankens inrapportering av omsättningsstatistik på penning- och obligationsmarknaden.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-26