Så betalar svenskarna 2020

1. Betalningsmarknaden digitaliseras

Ladda ner PDF
Så betalar svenskarna 2020

1. Betalningsmarknaden digitaliseras

Sverige ligger i framkant i digitaliseringen av betalningsmarknaden. Det beror bland annat på att allt färre svenskar använder kontanter och på att allt fler nya betalningslösningar börjar växa fram. Det blir till exempel vanligare att använda sin mobiltelefon för att betala.

Publicerad: 29 oktober 2020

Snabb minskning av kontanter i Sverige

Kontanter i cirkulation som andel av BNP

Diagram: Snabb minskning av kontanter i Sverige

Klicka på förklaringen under diagrammet för att dölja eller visa en serie och använd reglaget för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källor: BIS, Macrobond och Norges Bank.