Svensk banksektor

Statistiken beskriver bankers verksamhet utifrån ett Sverigeperspektiv, d.v.s. utifrån monetära finansinstitut som är baserade i Sverige. I statistiken redovisas bankers finansiella tillgångar och skulder uppdelade på finansiella instrument, motpartsland, valuta och motpartssektor.

Vid utgången av det första kvartalet 2024 uppgår den svenska banksektorns totala skulder till 15 525 miljarder kronor. Av dessa utgör cirka 41 procent finansiering i utländsk valuta, se diagram 1. Inlåning är den vanligaste formen av bankernas totala skulder, särskilt de som är denominerade i svenska kronor. Finansiering via emitterade värdepapper utgör även en stor del av bankernas skulder, där 55 procent av värdepappren är emitterade i utländsk valuta.

Sverigebaserade bankers skulder i utländsk valuta

Diagram: Sverigebaserade bankers skulder i utländsk valuta

Källa: Sveriges riksbank

Statistiken över Svensk banksektor framställs en gång i kvartalet. I dagsläget baseras statistiken på 18 rapportörer. Bankerna som ingår i undersökningen rapporterar för sin verksamhet på en icke-konsoliderad nivå. Statistiken har tidigare framställts av Statistikmyndigheten SCB fram till kvartal 4 2022 då den togs över av Riksbanken. Se den tidigare statistiken här.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-22