Klimatrapport

Klimatrapporten redogör för varför och hur Riksbanken arbetar med klimatrelaterade risker inom ramen för sitt uppdrag, samt beskriver nya internationella regleringar på finansområdet inom hållbarhet och den svenska finanssektorns klimatarbete.

2022-06-01

Varför ska Riksbanken ta hänsyn till klimatförändringarna? (1:20)

Varför ska Riksbanken ta hänsyn till klimatförändringarna?

Om Riksbankens klimatrapport

Klimatrapporten redogör för varför och hur Riksbanken arbetar med klimatrelaterade risker inom ramen för sitt uppdrag, samt beskriver nya internationella regleringar på finansområdet inom hållbarhet och den svenska finanssektorns klimatarbete. Riksbankens klimatrapport publiceras för första gången december 2021.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-12-14