Klimatrapport

Klimatrapporten redogör för varför och hur Riksbanken arbetar med klimatrelaterade risker inom ramen för sitt uppdrag, samt beskriver nya internationella regleringar på finansområdet inom hållbarhet och den svenska finanssektorns klimatarbete.

Om Riksbankens klimatrapport

Klimatrapporten redogör för varför och hur Riksbanken arbetar med klimatrelaterade risker inom ramen för sitt uppdrag, samt beskriver nya internationella regleringar på finansområdet inom hållbarhet och den svenska finanssektorns klimatarbete. Riksbankens klimatrapport publiceras för första gången december 2021.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-12-14