Klimatrapport

Klimatrapporten redogör för varför och hur Riksbanken arbetar med klimatrelaterade risker inom ramen för sitt uppdrag, samt beskriver nya internationella regleringar på finansområdet inom hållbarhet och den svenska finanssektorns klimatarbete.

2022-06-01

Varför ska Riksbanken ta hänsyn till klimatförändringarna? (1:20)

Varför ska Riksbanken ta hänsyn till klimatförändringarna?

Om Riksbankens klimatrapport

Klimatrapporten redogör för varför och hur Riksbanken arbetar med klimatrelaterade risker inom ramen för sitt uppdrag, samt beskriver nya internationella regleringar på finansområdet inom hållbarhet och den svenska finanssektorns klimatarbete. Riksbankens klimatrapport publiceras för första gången december 2021.

Uppdaterad 2021-12-14