Godkända säkerheter

I dokumentet "Godkända säkerheter (Bilaga S2)" finns uppgifter om de värdepapper som Riksbanken godtar som säkerhet för kredit och penningpolitiska instrument. Detta dokument redovisar alla värdepapper som någon gång godtagits som säkerhet och som fortfarande uppfyller Riksbankens krav. Dokumentet redovisar inte om värdepapperen någon gång använts som säkerhet.

Uppdaterad 2022-07-04