Finansiell risk- och investeringspolicy och underliggande regler

Denna policy innehåller ett övergripande ramverk för investeringar och hantering av finansiella risker som uppstår i förvaltningen.

Av policyn och kompletterande regler framgår vilka grundläggande principer som finns för placeringar och hantering av kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk, vad som ska följas upp, rapporteras och mätas samt vad som krävs i samband med beslut som innebär väsentliga förändringar i förvaltningen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-09-21