Finansiell risk- och investeringspolicy och underliggande regler

Denna policy innehåller ett övergripande ramverk för investeringar och hanteringen av de finansiella risker som uppstår i förvaltningen av Riksbankens finansiella tillgångar och skulder. Av policyn framgår vilka principer som är styrande för förvaltningen. Syftet med denna policy är att fastställa de yttre ramarna för den risk Riksbanken är beredd att ta beträffande Riksbankens finansiella tillgångar och skulder.

Policyn kompletteras med specifika regler avseende ansvarsfördelning, riskhantering,
tillåtna innehav, uppföljning, mätning och rapportering för respektive
förvaltningsområde. Policyn utgör riktlinjer för tillgångsförvaltningen som direktionen
ska besluta om enligt 9 kap. 2 § lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-02