Sedlar & mynt

Riksbanken ansvarar för att ge ut sedlar och mynt, makulera utslitna sedlar och mynt samt lösa in sedlar som är ogiltiga.

Riksbanken styr inte över hur mycket kontanter som används i samhället utan det styrs av allmänhetens efterfrågan.

Lösa in ogiltiga sedlar

Riksbanken har möjlighet att lösa in alla svenska ogiltiga sedlar, oavsett hur gamla de är.

Lösa in ogiltiga sedlar

Giltiga sedlar

Här ser du vilka svenska sedlar som är giltiga att betala med och du kan läsa om deras säkerhetsdetaljer och motiv.

Giltiga sedlar

Giltiga mynt

I Sverige finns det fyra olika mynt som är giltiga att betala med: 1-krona, 2-krona, 5-krona och 10-krona.

Läs mer om giltiga mynt

Vad gör man med ogiltiga mynt?

Mynt som inte längre är giltiga betalningsmedel kan varken lösas in på bankerna eller hos Riksbanken. Mynten kan betraktas som metallskrot och kan därför lämnas till metallåtervinning.

Läs mer om ogiltiga mynt

Sedel- och myntstatistik

Sedel- och myntstatistiken, som bland annat visar värdet på sedlar och mynt i cirkulation, uppdateras årsvis och månadsvis.

Sedel- och myntstatistik
Uppdaterad 2022-01-03