Betalningsrapport 2021

3. Riksbankens arbete och policy

Ladda ner PDF
3. Riksbankens arbete och policy

RIX vidareutvecklas för att möta framtidens behov

Riksbanken slutför bankers och andra finansiella instituts betalningar sinsemellan och målet är att göra det så smidigt och effektivt som möjligt. Det är även viktigt för Riksbanken att erbjuda ett centralt betalningssystem som kan fylla nya behov. Eftersom omedelbara betalningar, som Swish, kommer att bli allt viktigare i framtiden behöver Riksbanken erbjuda ett system som gör den här typen av betalningar möjliga i stor skala. Riksbankens ambition är att utlandsbetalningar ska vara lika säkra och effektiva som inhemska betalningar.

Publicerad: 3 november 2021

Temp

RIX är Riksbankens betalningssystem där kreditinstitut, clearingorganisationer, Riksbanken och Riksgälden genomför stora betalningar mellan varandra, så kallad avveckling. Nästan alla elektroniska betalningar i svenska kronor som går från en bank till en annan passerar genom RIX. Att RIX fungerar och möter de krav som marknaden ställer är därför avgörande för effektiviteten och säkerheten i betalningssystemet samt för den finansiella stabiliteten.