Betalningsrapport 2021

Nya möjligheter och utmaningar med pengar i nya former

Ladda ner PDF

Stablecoins följer värdet på ett annat tillgångsslag

Publicerad: 3 november 2021

En undergrupp av kryptovalutor kallas för stablecoins. Dess värde är knutet till värdet på andra tillgångar, såsom en eller flera nationella valutor eller andra finansiella tillgångar. Utgivarna av stablecoins säger sig hålla en reserv med exempelvis en mängd US-dollar, guld eller statspapper som ska backa upp dess värde. De två största stablecoins är Tether och USD Coin som båda är kopplade till US-dollarn. I augusti 2021 hade det sammanlagda värdet av utgivna stablecoins vuxit till ungefär 110 miljarder dollar, från 60 miljarder dollar i mars 2021. Detta utgör dock fortfarande begränsade volymer i jämförelse med hela marknaden för kryptovalutor. Hittills har stablecoins i huvudsak använts som en brygga mellan nationella valutor och investeringar i andra kryptovalutor, snarare än som ett betalningsmedel. Kryptovalutan Diem, som en grupp företag ledda av Facebook planerar att lansera, är tänkt att vara en stablecoin och skiljer sig från dagens stablecoins eftersom syftet är att skapa ett globalt betalningsmedel.

Trots att stablecoins är konstruerade för att vara mer stabila kan de medföra risker för den finansiella stabiliteten och det finansiella systemet i stort om de skulle användas brett. Stablecoins har likheter med så kallade penningmarknadsfonder eftersom reserven för vissa stablecoins till stor del är investerad i korta tillgångar som kommersiella papper (i likhet med en penningmarknadsfond, men utan att lyda under samma regleringar och krav som dessa fonder gör). Vid finansiella kriser är det vanligt att marknadsaktörer flyttar sina innehav till säkrare tillgångar och att värdet på vissa andra tillgångar sjunker. Om tillgångarna i reserverna för stablecoins sjunker i värde kan det leda till att utgivarna av stablecoins får likviditetsproblem. Om det i sin tur leder till att efterfrågan på stablecoins minskar kan utgivarna behöva sälja av tillgångar snabbt, vilket kan bidra till att priset på de underliggande tillgångarna minskar ytterligare och förstärker en redan pågående kris. Om stablecoins baserade på en annan valuta än den nationella får fotfäste i ett land, exempelvis om en stablecoin som backas av US-dollar används i stor utsträckning i Sverige, kan det också begränsa landets möjligheter att bedriva nationell penningpolitik och att sätta in åtgärder vid en finansiell kris.