Så betalar svenskarna 2020

3. Riksbanken anpassar sig till en förändrad värld

Ladda ner PDF
3. Riksbanken anpassar sig till en förändrad värld

Digitala pengar – Riksbankens e-kronapilot

Riksbanken utreder om det skulle gå att ge ut kronor till allmänheten i digital form, så kallade e-kronor. På så sätt skulle allmänheten få tillgång till Riksbankens pengar även om kontanterna marginaliseras ytterligare i framtiden. Riksbanken har initierat ett pilotprojekt för att ta fram ett förslag till teknisk lösning för kronor i digital form. Men det har ännu inte tagits några beslut om att ge ut e-kronor.

Publicerad: 29 oktober 2020

Illustrationsbild till stycket: Digitala pengar – Riksbankens e-kronapilot.