Så betalar svenskarna 2020

Är betalningarna i Sverige effektiva?

Ladda ner PDF

Betala med mobil eller kort billigare än att använda kontanter

Publicerad: 29 oktober 2020

Vissa kostnader är fasta och beror inte på hur många betalningar som genomförs, exempelvis hyra för lokaler och inköp av hårdvara. Andra kostnader är rörliga och beror på antalet betalningar, som bensinen till de bilar som transporterar kontanter och kostnaden för att skicka elektroniska meddelanden. De fasta kostnaderna gör att det finns stordriftsfördelar att vinna i infrastrukturen då den genomsnittliga kostnaden för att genomföra en betalning sjunker när antalet betalningar ökar. Stordriftsfördelarna är dock större för digitala betalningar än för kontanter eftersom kontanterna måste hanteras fysiskt och har högre rörliga kostnader än digitala betalningar. När antalet digitala betalningar växer och antalet kontanta betalningar krymper blir kontanterna relativt sett dyrare att hantera medan de digitala betalningarna blir billigare.