Minnesmynt

Minnesmynt kan ges ut för att uppmärksamma händelser av särskild betydelse för Sverige. Utgivning av minnesmynt sker restriktivt.

Bruksmynt med specialprägling

Specialprägling på bruksmynt innebär att en sida av ett vanligt mynt förses med ett annat motiv än det normala. Sådana mynt distribueras på samma sätt som övriga bruksmynt.

Bruksmynt med specialprägling kan ges ut för att hedra minnet av historiska personer, markera händelser som haft stor betydelse för Sveriges utveckling eller för att uppmärksamma viktiga jubiléer. Personen eller händelsen som uppmärksammas ska vara av ett brett samhällsintresse.

Högst ett mynt om året ges ut, om det inte finns särskilda skäl som motiverar utgivningar av flera mynt.

Inlösen av minnesmynt

Om du har minnesmynt som du inte längre vill ha kvar kan det vara möjligt att lösa in dem på en bank, eventuellt mot en avgift. Även Riksbanken löser in minnesmynt.

Köp av minnesmynt

Riksbanken säljer inga minnesmynt. Mynten kan köpas från till exempel mynthandlare.

Tidigare utgivna minnesmynt

Riksbanken har genom åren gett ut en mängd olika minnesmynt. Information om dessa hittar du under "Relaterat innehåll" längst ner på sidan och respektive århundrade.

Broschyren "Mynt till ära och minne"

Riksbanken har i samarbete med Kungliga Myntkabinettet tagit fram en broschyen Mynt till ära och minne – svenska jubileums- och minnesmynt, som presenterar alla minnesmynt utgivna fram till och med 2004.

Riksbanken har ingen numismatisk verksamhet

Riksbanken har ingen numismatisk verksamhet. För frågor om myntens eventuella samlarvärde hänvisar vi till mynthandlare eller numismatisk litteratur.

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-06-11