Minnesmynt

Minnesmynt kan ges ut för att uppmärksamma händelser av särskild betydelse för Sverige. Att ge ut minnesmynt är en gammal tradition och Riksbanken har genom åren gett ut en mängd minnesmynt. Intresset och marknaden för minnesmynt har minskat, idag sker utgivningen av minnesmynt restriktivt.

Det är riksbanksfullmäktige som beslutar om att ge ut minnesmynt. Senast Riksbanken gav ut ett minnesmynt var 2010 för att uppmärksamma giftermålet mellan Kronprinsessan Viktoria och Daniel Westling.

Utgivna minnesmynt

Riksbanken har från 1700-talet och framåt gett ut en mängd olika minnesmynt. Information om dessa hittar du på följande sidor under respektive århundrade:

Köp av minnesmynt

Riksbanken säljer inga minnesmynt. Mynten kan köpas från till exempel mynthandlare.

Handla med minnesmynt

Minnesmynt är lagliga betalningsmedel och det betyder att de ska kunna användas att betala med som vilket annat giltigt betalningsmedel som helst. Men detta kan avtalas bort av till exempel affärer och restauranger via den så kallade avtalsfriheten. En butik kan alltså neka en kund att betala med minnesmynt.

Inlösen av minnesmynt

Om du har minnesmynt som du inte längre vill ha kvar kan det vara möjligt att lösa in dem på en bank, eventuellt mot en avgift. Även Riksbanken löser in minnesmynt.

Mynt med specialprägling

Specialprägling på mynt innebär att en sida av ett vanligt mynt förses med ett annat motiv än det normala. Sådana mynt distribueras på samma sätt som övriga mynt.

Mynt med specialprägling kan ges ut för att hedra minnet av historiska personer, markera händelser som haft stor betydelse för Sveriges utveckling eller för att uppmärksamma viktiga jubileer. Personen eller händelsen som uppmärksammas ska vara av ett brett samhällsintresse.

Broschyren "Mynt till ära och minne"

Riksbanken har i samarbete med Kungliga Myntkabinettet tagit fram broschyren Mynt till ära och minne – svenska jubileums- och minnesmynt, som presenterar alla minnesmynt utgivna fram till och med 2004.

Riksbanken har ingen numismatisk verksamhet

Riksbanken har ingen numismatisk verksamhet. För frågor om myntens eventuella samlarvärde hänvisar vi till mynthandlare eller numismatisk litteratur.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-05-18