E-krona

Riksbanken undersöker om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till kontanter, en så kallad e-krona. Precis som kontanterna skulle e-kronan ges ut av Riksbanken och vara tillgänglig för allmänheten. Det finns ännu inget beslut om att ge ut e-kronor.

E-kronor – statliga digitala pengar

Användningen av sedlar och mynt minskar i samhället. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling när det gäller elektroniska pengar och betalningssätt. Sverige tillhör idag de länder där digitala betalningar tar över snabbast i världen.

Riksbanken har i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, ett uppdrag som kan bli svårare om kontanter i framtiden inte längre används som betalningsmedel av flertalet hushåll och företag. Som ett svar på kontanters allt mer marginaliserade roll undersöker Riksbanken om det är möjligt och önskvärt att ge ut ett digitalt komplement till kontanter, e-kronor.

En e-krona skulle erbjuda allmänheten fortsatt tillgång till statliga pengar, utgivna av Riksbanken, men i digital form. I och med att en e-krona skulle vara digital skulle den vara bättre anpassad till vårt digitala samhälle än vad kontanterna är, och den skulle kunna användas i situationer där det i dag inte är möjligt att betala med kontanter. I dag erbjuder Riksbanken endast bankerna och övriga deltagare i betalningssystemet RIX digitala pengar. Övriga digitala pengar i samhället är privata bankpengar som ges ut av affärsbankerna, läs mer på sidan: Vad är pengar? En e-krona skulle fungera tillsammans med existerande betalningssystem och 1 e-krona skulle vara lika mycket värd som en fysisk 1-krona eller en krona på ett privat bankkonto.

Om Riksbankens e-kronaprojekt

Riksbanken startade e-kronaprojektet 2017 för att analysera behovet av en e-krona. Projektet har haft dialog med flera nationella och internationella aktörer för att få deras syn på en e-krona, sett över förslag på lämplig teknik och tittat på vilka legala frågeställningar som måste tas om hand för att Riksbankens mandat att ge ut en e-krona ska vara tydligt.

E-kronapiloten – ta fram en teknisk lösning för e-kronan

2020 gick Riksbanken in i en mer praktisk fas i e-kronaprojektet. För att testa hur en e-krona skulle kunna se ut och fungera startade Riksbanken ett arbete, en e-kronapilot, tillsammans med företaget Accenture för att bygga en möjlig teknisk plattform för e-kronan. Projektets mål är att Riksbanken ska lära sig mer om hur en teknisk lösning för en e-krona skulle kunna fungera. Genom att testa denna tekniska lösning kan Riksbanken lära sig mer om lösningens möjligheter men även använda den som bas i jämförelser med andra tekniska lösningar och modeller för en eventuell e-krona.

Nästa steg i e-kronaprojektet

Under 2022 fortsätter Riksbanken arbetet med:

  • Att utreda behovet och effekterna av en e-krona på svensk ekonomi.
  • Tester av den tekniska lösningen för e-kronan inom e-kronapiloten.
  • Att utreda om och i så fall hur en e-krona skulle påverka svensk lagstiftning och Riksbankens uppdrag.
  • Att jämföra olika tekniska lösningar och modeller för en e-krona.
  • Att förbereda för en eventuell upphandling av en utgivningsbar e-krona.

Rapporter om e-kronan

Inom e-kronaprojektet har Riksbanken tagit fram tre rapporter där du kan läsa om projektets analys och slutsatser så här långt.

Fördjupad läsning om e-kronan

I Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik har vi publicerat två specialnummer om e-kronan:

Politiskt beslut att införa e-kronor i Sverige eller inte – utredning pågår

Frågan om Sverige ska introducera en statligt utgiven digital krona är en fråga som kommer att beröra hela samhället, och det är i slutändan ett politiskt beslut att införa e-kronor i Sverige eller inte.  

Det pågår en utredning om statens roll på betalningsmarknaden och behovet av digitala centralbankspengar. Läs mer på regeringens webbplats: Statens roll på betalningsmarknaden - Regeringen.se


 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2022-01-11