Fler läromedel

Ränta är avgiften för att låna pengar. Det finns flera saker som styr hur hög ränta man får när man lånar pengar av banken. Det kan handla om hur stor risk banken bedömer att det är att låna ut pengar just till dig eller hur länge du vill låna. Riksbankens styrränta har också stor betydelse för hur hög ränta man får när man lånar eller sätter in pengar på banken. 

Har du ett fast jobb och hög inkomst är det låg risk att du inte kommer kunna betala pengarna du lånar. Du får då en lägre ränta av banken. Har du däremot ett tillfälligt jobb och lägre inkomst är risken större att du inte kommer kunna betala tillbaka. Du får då oftast en högre ränta.

Även hur länge man lånar pengar spelar roll för hur hög ränta man får. Betalar man tillbaka lånet snabbt får man oftast en lägre ränta och lånar man pengar länge får man oftast en högre ränta.

Riksbankens styrränta har också stor betydelse för bankernas räntor. Både den ränta man får när man lånar pengar av banken men också den ränta man får när man sätter in pengar på banken. Inflationen är det som styr hur hög eller låg styrräntan är. Om inflationen är hög brukar Riksbanken höja styrräntan och om inflationen är låg brukar Riksbanken sänka eller hålla styrräntan låg. Läs mer om Riksbankens inflationsmål här.

Aktuell styrränta

Styrränta

3,75%
Gäller från den 3 juli 2024

Diagram och tabell
Hur har styrräntan förändrats över tid?

Styrränta

Diagrammet visar styrräntan de senaste 10 åren

Diagram: Styrräntan

Källa Riksbanken.

Styrräntan fungerar som en gas och en broms för ekonomin och varierar över tid. Riksbanken uppdrag är att hålla inflationen låg och stabil. Genom att höja eller sänka styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige, vilket i sin tur påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen. Läs mer: Vad är styrräntan?

Frågor och svar om ränta

Vad är styrräntan?

Styrräntan är Riksbankens huvudsakliga verktyg för att påverka ekonomin. Genom att höja eller sänka styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige.

Varför höjer Riksbanken styrräntan?

Riksbankens uppdrag är att hålla inflationen låg och stabil. Kommer inflationen bli hög höjer Riksbanken styrräntan för att få ner inflationen. Högre styrränta ger ofta högre räntor för människor och företag med lån och de måste då betala mer för sina lån varje månad. Det innebär att de får mindre pengar över till annat och efterfrågan i ekonomin minskar, vilket i sin tur bidrar till lägre inflation.

Varför sänker Riksbanken styrräntan?

Riksbanken har ett inflationsmål på 2 procent. Kommer inflationen bli för låg behöver Riksbanken stimulera ekonomin och få upp inflationen. När styrräntan sänks bidrar det till att människor och företag med lån får lägre ränta och betalar mindre för sina lån varje månad. De får då mer pengar över till annat och efterfrågan i ekonomin ökar, vilket i sin tur bidrar till att inflationen stiger.

Ordlista

Ränta: Avgift för att låna pengar.

Inlåningsränta: Inlåningsränta är den ränta som banken betalar till dig när du sparar pengar på ditt bankkonto.

Utlåningsränta: Utlåningsränta är den avgift du får betala när du lånar pengar av banken, till exempel till för att köpa en bostad.

Lån med/utan säkerhet: Lån med säkerhet är ett lån till något som banken kan ta om du mot förmodan inte skulle kunna betala tillbaka lånet, till exempel en bostad. Lån utan säkerhet är ett lån som inte är villkorat till en viss sak, till exempel en resa.

SMS-lån: Lån som inte har någon säkerhet. Ett lån utan säkerhet brukar ge högre ränta.

Lärarhandledning

Föreläsningar för gymnasieskolor och Komvux

Riksbanken erbjuder digitala föreläsningar om Riksbankens roll i samhällsekonomin.

Läs mer och anmäl dig till våra föreläsningar

Vad är inflation?

Kort film där vice riksbankschef Martin Flodén förklarar vad inflation är.

Se filmen, Vad är inflation?
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-17