Penningpolitik

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen mätt med KPIF (KPI med fast ränta) kring 2 procent per år.

Reporänta

-0,50%
Datum: 2018-02-19
Gäller från den 21 februari 2018
Reporänta, tabell

Inflationsmål

2%
Datum: 2018-02-19
Mål för KPIF (KPI med fast ränta)
Inflationsmålet

KPIF, december 2017

1,9%
Datum: 2018-02-19
(2,0 procent i november 2017)
Hur mäts inflation?