Penningpolitik

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen mätt med KPIF kring 2 procent per år.

Reporänta

0%
Gäller från den 2 december 2020
Diagram och tabell

Inflationsmål

2%
Mål för KPIF
Inflationsmålet

KPIF, oktober 2020

0,3%
(0,3 procent i september 2020)
Hur mäts inflation?

Åtgärder på grund av coronapandemin

För att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin har Riksbanken satt in ett antal åtgärder.

Läs mer om Riksbankens åtgärder

Vad är penningpolitik?

Vad är penningpolitik och hur det går till att fatta ett beslut om styrräntan?

Se filmen "Vad är penningpolitik?

Hur fungerar styrräntan?

Film om hur styrräntan påverkar samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Se filmen "Hur fungerar styrräntan?"