Penningpolitik

Målet för penningpolitiken är att upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation. Mer precist är målet att hålla inflationen mätt med KPIF kring 2 procent per år. Utan att åsidosätta inflationsmålet ska Riksbanken dessutom bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Penningpolitik är de åtgärder som Riksbanken vidtar för att uppnå detta.

Styrränta

4,00%
Gäller från den 27 september 2023

Diagram och tabell

Inflationsmål

2%
Mål för KPIF

Inflationsmålet

KPIF, augusti 2023

4,7%
(6,4 procent i juli 2023)

Hur mäts inflation?

Penningpolitisk rapport

Läs Riksbankens rapport som beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik.

Penningpolitisk rapport

Ny placering av marknadsinformation

Hitta aktuella marknadsoperationer med mera

Ny riksbankslag

Den nya riksbankslagen trädde i kraft den 1 januari 2023.

Riksbankslagen

Vad är penningpolitik?

Vad är penningpolitik och hur det går till att fatta ett beslut om styrräntan?

Se filmen "Vad är penningpolitik?

Hur fungerar styrräntan?

Film om hur styrräntan påverkar samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Se filmen "Hur fungerar styrräntan?"