Penningpolitik

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen mätt med KPIF kring 2 procent per år.

Reporänta

0,25%
Gäller från den 4 maj 2022

Diagram och tabell

Inflationsmål

2%
Mål för KPIF

Inflationsmålet

KPIF, april 2022

6,4%
(6,1 procent i mars 2022)

Hur mäts inflation?