Penningpolitik

Målet för penningpolitiken är att upprätthålla varaktigt låg och stabil inflation. Mer precist är målet att hålla inflationen mätt med KPIF kring 2 procent per år. Utan att åsidosätta inflationsmålet ska Riksbanken dessutom bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Penningpolitik är de åtgärder som Riksbanken vidtar för att uppnå detta.

Styrränta

4,00%
Gäller från den 3 april 2024

Diagram och tabell

Inflationsmål

2%
Mål för KPIF

Inflationsmålet

KPIF, mars 2024

2,2%
(2,5 procent i februari 2024)

Hur mäts inflation?

Aktuell penningpolitik och styrränta

Läs om det senaste penningpolitiska beslutet.

Penningpolitiska beslut

Räntan! Läromedel för gymnasieskolan

Se vårt läromedel om räntan. Film, övningar och lärarhandledning.

Vad är ränta?

Vad är inflation? Läromedel för gymnasieskolan

Se vårt läromedel om inflation. Film, övningar och lärarhandledning.

Vad är inflation?

Vad är penningpolitik?

Vad är penningpolitik och hur det går till att fatta ett beslut om styrräntan?

Se filmen "Vad är penningpolitik?

Hur fungerar styrräntan?

Film om hur styrräntan påverkar samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Se filmen "Hur fungerar styrräntan?"