Penningpolitik

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen mätt med KPIF kring 2 procent per år.

Reporänta

-0,50%
Datum: 2018-08-20
Gäller från den 4 juli 2018
Reporänta, tabell

Inflationsmål

2%
Datum: 2018-08-20
Mål för KPIF
Inflationsmålet

KPIF, juli 2018

2,2%
Datum: 2018-08-10
(2,2 procent i juni 2018)
Hur mäts inflation?