Riksbanken och finansiell stabilitet

Skriften ”Riksbanken och finansiell stabilitet” beskriver Riksbankens roll och uppdrag i arbetet med att främja finansiell stabilitet. I fokus står de uppgifter som handlar om Riksbankens arbete med att förebygga och hantera finansiella kriser.

Syftet är att redogöra för vad finansiell stabilitet är och varför den är så viktig för ekonomin. Den beskriver också hur Riksbanken arbetar i praktiken med att främja den finansiella stabiliten.

Uppdaterad 2018-02-01