Visselblåsning

Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:980) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ikraft (visselblåsarlagen). Lagen ger ett särskilt och utökat skydd mot repressalier för den som visselblåser och omfattar att en visselblåsare inte får utsättas för repressalier, varken i samband med anmälan eller i framtiden.

Så anmäler du

För personer som är verksamma vid Riksbanken finns interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Mer information finns på Riksbankens intranät.  

De som i dagsläget inte är verksamma vid Riksbanken, exempelvis tidigare anställda eller arbetssökande, kan istället rapportera om ett missförhållande via externa kanaler hos behöriga myndigheter. Dessa myndigheter är utsedda av regeringen och har ett särskilt ansvar att ta emot och hantera inkomna visselblåsarärenden inom ett utpekat ansvarsområde. Missförhållandet ska ha skett i ett arbetsrelaterat sammanhang och de externa kanalerna är främst avsedda för sådant som strider mot unionsrätten. Extern rapportering kan även i vissa fall göras till EU:s institutioner, organ eller byråer.

I förordningen längre ner på sidan finns en lista på vilka myndigheter som är behöriga samt deras ansvarsområden. Där finns även länkar till lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, EU:s visselblåsardirektiv samt frågor och svar om visselblåsarlagen på regeringens hemsida.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-07-18