Swestr

Swestr (Swedish krona Short Term Rate) är en referensränta som beräknas och publiceras av Riksbanken. Referensräntor fyller en viktig funktion i det finansiella systemet i Sverige och i andra länder och används som ett gemensamt riktmärke vid prissättning av finansiella kontrakt. Swestr är en transaktionsbaserad referensränta som Riksbanken beräknar utifrån transaktioner som genomförs på penningmarknaden från en bankdag till nästa i svenska kronor.

Swestr testperiod:
Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär notering för Swestr att publiceras varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Swestr 2021-03-05

-0,090%
  • Volym25 051 MSEK
  • Antal transaktioner23
  • Antal rapportörer5
  • BeräkningsmetodNormal

Beräkningsmetod

Syftet med testperioden är att marknadsaktörer ska bekanta sig med Swestr samt att ge både rapportörerna och Riksbanken möjlighet att testa sina rutiner för rapportering, datakontroll och beräkning under denna period. En kvalitetssäkrad och officiell referensränta börjar publiceras efter testperioden. Den officiella referensräntan är avsedd för att användas i finansiella kontrakt. 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-27