Upphandling

När Riksbanken behöver köpa varor eller tjänster avropar vi i första hand de gemensamma statliga ramavtal som finns tillgängliga på den statliga inköpsamordningens webbplats (avropa.se) och från Eurosystem Procurement coordination office (epco.lu). Om lämpligt avtal saknas gör vi en egen upphandling. När Riksbanken upphandlar varor, tjänster och entreprenader gäller lagen om offentlig upphandling, LOU och lagen om upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet LUFS.

Riksbanken har ett samarbetsavtal med Skatteverket som bland annat innebär att vi kontrollerar leverantörer och underleverantörer kontinuerligt under avtalstiden samt i samband med anbudsinlämning och avtalsteckning.

Aktuella upphandlingar

Förteckning över pågående upphandlingar som är annonserade på Visma Opic med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Planerade upphandlingar

Förteckning över upphandlingar som Riksbanken planerar att påbörja under 2024.

Internservice 

 • Upphandling/avrop julklapp 2024

Fastighetsservice

 • Upphandling fastighetssystem, styr- och reglersystem
 • Upphandling portar och skalskyddsdörrar
 • Upphandling brandlarmsanläggning
 • Upphandling markskötsel
 • Upphandling el-avtal
 • Upphandling ramavtal teknik- och projektkonsulter fastighet

Säkerhetstjänster

 • Upphandling H-lan
 • Upphandling låssystem
 • Upphandling hårdvara Tele-SÄK  

Informationstjänster

 • Upphandling mediabevakningstjänster

IT- och telefonitjänster

 • Upphandling  webb-tv tjänst
 • Upphandling användarportal inlösenärenden/ärendehanteringssystem.
 • Upphandling besökssystem
 • Upphandling tjänster kring handlarväxel
 • Upphandling visselblåsar system
 • Upphandling tjänst för hantering av färistar
 • Upphandling digitala miniutbildningar
 • Upphandling/avrop  ORM/GRC system
 • Upphandling tidredovisningssystem

Revision, juridik och management

 • Upphandling visselblåsarfunktionalitet
 • Upphandling ramavtal RIX konsulter bank och finans
 • Upphandling ramavtal GRC konsulttjänster
 • Upphandling av ramavtal konsulttjänster vid finansiella kriser

Sedlar och mynt, betalningar

 • Upphandling sedelleveransavtal 

Personal och kompetens

 • Upphandling ramavtal IT rekrytering
 • Upphandling personalfest 

Revision, juridik, risk och management samt övrigt

 • Upphandling ramavtal juristtjänster
 • Upphandling inflationsenkät

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-05-07