Upphandling

När Riksbanken behöver köpa varor eller tjänster avropar vi i första hand de gemensamma statliga ramavtal som finns tillgängliga på den statliga inköpsamordningens webbplats (avropa.se) och från Eurosystem Procurement coordination office (epco.lu). Om lämpligt avtal saknas gör vi en egen upphandling. När Riksbanken upphandlar varor, tjänster och entreprenader gäller lagen om offentlig upphandling, LOU och lagen om upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet LUFS.

Riksbanken har ett samarbetsavtal med Skatteverket som bland annat innebär att vi kontrollerar leverantörer och underleverantörer kontinuerligt under avtalstiden samt i samband med anbudsinlämning och avtalsteckning.

Aktuella upphandlingar

Förteckning över pågående upphandlingar som är annonserade på Visma Opic med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Planerade upphandlingar

Förteckning över upphandlingar som Riksbanken planerar att påbörja under 2023.

Internservice 

 • Upphandling/avrop julklapp 2023

Fastighetsservice

 • Upphandling interiör och teknik konferensrum
 • Upphandling fastighetssystem, styr- och reglersystem
 • Upphandling portar och skalskyddsdörrar
 • Upphandling brandlarmsanläggning
 • Upphandling konsult projektering beredskapslager
 • Upphandling ramavtal arkitekttjänster
 • Upphandling perimeterskydd
 • Upphandling fastighetsservice
 • Upphandling ramavtal för köksmaskiner och utrustning
 • Upphandling serviceavtal köksmaskiner
 • Upphandling service el och reservkraft anläggning
 • Upphandling service styrsystem fastighet
 • Upphandling markskötsel 
 • Upphandling el-avtal
 • Upphandling ramavtal teknik- och projektkonsulter fastighet
 • Upphandling reservkraftanläggning
 • Upphandling ventilationsanläggning
 • Upphandling kylanläggning

Säkerhetstjänster

 • Upphandling H-lan
 • Upphandling låssystem
 • Upphandling hårdvara Tele-SÄK  

Informationstjänster

 • Upphandling mediabevakningstjänster
 • Upphandling nyhetsdistribution

IT- och telefonitjänster

 • Upphandling Telefonitjänst
 • Upphandling  Webb-tv tjänst
 • Upphandling konsultstöd analysområdet utveckling/förvaltning 
 • Upphandling konsultstöd systemutveckling och förvaltning .NET. 
 • Upphandling konsultstöd integrationsutveckling/förvaltning 
 • Upphandling användarportal inlösenärenden/ärendehanteringssystem. 
 • Upphandling ramavtal konsulter för teknisk IT-projektledning
 • Upphandling besökssystem
 • Upphandling tjänster kring handlarväxel
 • Upphandling visselblåsar system
 • Upphandling tjänst för hantering av färistar
 • Upphandling digitala miniutbildningar
 • Upphandling/avrop  ORM/GRC system
 • Upphandling tidredovisningssystem

Revision, juridik och management

 • Upphandling visselblåsarfunktionalitet
 • Upphandling ramavtal RIX konsulter bank och finans
 • Upphandling ramavtal GRC konsulttjänster
 • Upphandling av ramavtal konsulttjänster vid finansiella kriser

Sedlar och mynt, betalningar

 • Upphandling myntleveransavtal 
 • Upphandling maskin för myntmangling

Personal och kompetens

 • Upphandling ramavtal omlokaliseringstjänster
 • Upphandling ramavtal projektledarutbildning
 • Upphandling personalfest 
 • Upphandling ramavtal för ledarskap och medarbetarutveckling

Revision, juridik, risk och management samt övrigt

 • Upphandling prenumerationstjänster för tidningar och tidskrifter
 • Upphandling avtal revisionstjänster för Riksbankens Fullmäktige 
 • Upphandling ramavtal juristtjänster
 • Upphandling licenser för juridiska informationstjänster

E-kronaprojektet

 • Upphandling konsultstöd kravanalytiker
 • Upphandling ramavtal för betalexperter
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-10