Bank for International Settlements, BIS

BIS har till främsta uppgift att främja internationellt monetärt och finansiellt samarbete. Banken är ett forum för överläggningar om aktuella ekonomiska och finansiella frågor och andra frågor av betydelse för centralbankerna och den finansiella sektorn. BIS tar fram utredningar inom dessa områden. BIS bedriver också bankverksamhet och förvaltar finansiella medel för enskilda centralbankers räkning. Banken kan vid behov förmedla och i vissa fall bidra med egna finansiella resurser i internationella stödinsatser.

Verksamheten inom BIS präglas även till stor del av att etablera globala normer och standarder för sund finansiell verksamhet. Det är standarder som får stort genomslag världen över. BIS tillhandahåller sekretariatsfunktionen för flera internationella grupperingar på detta område, till exempel Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) som är den globala standardsättaren på bankområdet, Kommittén för betalningar och finansiell marknadsinfrastruktur, som tar fram standarder inom sitt område, och Financial Stability Board (FSB) som är G20-ländernas samarbetsorgan för finansiella stabilitetsfrågor.

BIS är ett aktiebolag som ägs av ett sextiotal centralbanker. Riksbanken har varit aktieägare i BIS sedan 1930 och representerad i styrelsen sedan dess, frånsett några kortare perioder.

Kort historik

BIS bildades 1930 genom ett internationellt fördrag för att reglera det tyska krigsskadeståndet efter första världskriget. Banken kom sedermera att spela en operativ roll i förmedlingen av internationella betalningar och blev därmed en länk mellan de finansiellt dominerande länderna i världen även efter andra världskriget innan valutorna blivit konvertibla. 

BIS styrelse

Styrelsen är det högsta beslutande organet för förvaltningen av banken. Sex centralbanker, som var med och grundande BIS, har fasta platser i styrelsen.

BIS mötesverksamhet

Varannan månad träffas centralbankschefer från BIS medlemmar till möten i olika konstellationer, bl.a. Global Economy Meeting, Economic Consultative Meeting och BIS styrelse. Sammansättningen av dessa grupper varierar. Riksbankschefens medlemskap i alla grupper ger mycket värdefulla tillfällen till diskussion och samverkan med andra centralbankschefer.

BIS anordnar dessutom en mängd andra möten med centralbanksföreträdare på olika nivåer. Riksbanken deltar i cirka 25 kommittéer och arbetsgrupper inom ramen för BIS verksamhet. De mest centrala kommittéerna för Riksbankens deltagande är BCBS, Kommittén för det globala finansiella systemet (CGFS), Kommittén för betalningar och finansiell marknadsinfrastruktur (CPMI) och Marknadskommittén (MC).

BIS Innovation Hub Nordic Centre

BIS har beslutat att i samarbete med Riksbanken och centralbankerna i Danmark, Island och Norge etablera ett center för innovation i Stockholm – BIS Innovation Hub Nordic Centre. Det nordiska innovationscentret ska verka för att fördjupa analysen av tekniska finansiella innovationer som är relevanta för centralbanker.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-21