Betalningsrapport 2022

Publicerad: 15 december 2022

I Sverige fortsätter vi att betala digitalt och allt oftare med mobilen i stället för med kontanter. För att möta utvecklingen moderniserar Riksbanken sina system och undersöker möjligheten att ge ut e-kronor. Samtidigt arbetar Riksbanken för att det ska gå att använda kontanter även i framtiden. Betalningar i Sverige är överlag säkra, snabba och smidiga. Tillsammans med andra aktörer arbetar Riksbanken dessutom för att ytterligare öka motståndskraften mot störningar i betalningssystemet.

Hand som betalar med mobil i kortläsare. Två händer som gör en swishbetalning. Hand med kontanter.

Innehåll

Innehåll i Betalningsrapport 2022.

Ladda ner PDF