Betalningsrapport 2022

I Sverige föredrar vi att betala digitalt

Ladda ner PDF

Många handlar online

Publicerad: 15 december 2022

Allt fler började handla online under pandemin. I Riksbankens enkät 2022 uppgav 75 procent av de tillfrågade att de handlat online under de senaste 30 dagarna. 2018 var motsvarande siffra 56 procent, se diagram 3. Ökningen är störst i den äldsta åldersgruppen. Mellan 2018 och 2022 har andelen som handlat online för åldersgruppen 65–84 år mer än dubblerats, från 26 procent till 55 procent, se diagram 4.

Diagram 3. E-handel blir allt vanligare

Andel personer som handlat varor eller tjänster på internet under de senaste 30 dagarna, andelar i procent.

Diagram: E-handel blir allt vanligare

Diagrammet visar att andelen personer som handlat online har ökat sedan 2018. Från 2018 till 2022 har ökningen varit cirka 20 procent.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.

Diagram 4. E-handeln ökar snabbt bland äldre

Andel i åldersgruppen 65–84 år som handlat varor eller tjänster online under de senaste 30 dagarna, andelar i procent.

Diagram: E-handeln ökar snabbt bland äldre

Diagrammet visar att ökningen av e-handel i åldersgruppen 65-84 år har mer än dubblerats från 2018 till 2022.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.

När vi handlar online görs betalningarna oftast via kort eller en digital fakturatjänst, till exempel Klarna, se diagram 5. Drygt 30 procent har betalat med Swish, vilket är en ökning med 6 procentenheter från 2020.

Diagram 5. Vanligt att betala med kort och faktura vid e-handel

Betalsätt som svenska folket använt vid e-handel de senaste 30 dagarna, andelar i procent.

Diagram: Vanligt att betala med kort och faktura vid e-handel

Diagrammet visar att det vanligaste betalsättet vid e-handel är kort följt av digital faktura och Swish.

Anm. Flera svarsalternativ möjliga. En direktbetalning är när kunden genom en länk från webbutiken får åtkomst till sin internetbank, där betalningen utförs direkt.

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Riksbanken.