Betalningsrapport 2022

Riksbanken förbereder för en möjlig e-krona

Ladda ner PDF

Internationella samarbeten om digitala centralbankspengar

Publicerad: 15 december 2022

Allt fler centralbanker undersöker förutsättningarna för att ge ut digitala centralbankspengar. För att följa med i utvecklingen och ha möjlighet att påverka riktningen framåt deltar Riksbanken i flera internationella samarbeten om digitala centralbankspengar.

Sedan 2020 är Riksbanken med i en internationell arbetsgrupp med deltagare från Europeiska centralbanken (ECB) och centralbankerna i Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien och USA. Syftet med samarbetet är att dela lärdomar, skapa en gemensam syn på och diskutera vägen framåt för digitala centralbankspengar som är tillgängliga för allmänheten.

Riksbanken har även lett flera arbetsområden i G20-ländernas projekt för att förbättra utlandsbetalningar. Ett av de arbetsområdena undersöker hur digitala centralbankspengar kan användas för att förenkla utlandsbetalningar (se Riksbanken arbetar för att förbättra utlandsbetalningar).

FAKTA – ECB och många länder förbereder egna digitala centralbankspengar (CBDC)

Allt fler centralbanker har börjat fundera över effekterna av en kontantlös framtid och behovet av digitala centralbankspengar.

ECB har sedan hösten 2021 undersökt hur en digital euro skulle kunna utformas och distribueras till återförsäljare och allmänheten. I september 2023 kommer de enligt nuvarande tidsplan att besluta om de ska inleda implementeringsfasen. Även centralbankerna i andra länder, däribland USA, Storbritannien, Kanada, Indien och Kina, undersöker behovet av en digital centralbankspeng och hur en sådan skulle kunna se ut. I en undersökning genomförd av Bank of International Settlements (BIS) svarade 90 procent av 81 tillfrågade centralbanker att de arbetar aktivt med frågor kopplat till digitala centralbankspengar.

I några länder har en digital centralbankspeng för allmänheten redan givits ut. I oktober 2020 gav centralbanken i Bahamas ut sand dollar och landet blev därmed det första i världen med en digital centralbankspeng. Sedan dess har Nigeria lanserat den digitala valutan eNaira och den östkaribiska centralbanken har gett ut Dcash.