Betalningsrapport 2022

Riksbanken arbetar för att förbättra utlandsbetalningar

Ladda ner PDF

Globalt samarbete och bra statistik är viktigt

Publicerad: 15 december 2022

Smidiga och billiga utlandsbetalningar kan bidra ekonomisk tillväxt, internationell handel, global utveckling och finansiell integration. Globalt samarbete är en förutsättning för detta. Det är därför viktigt att Riksbanken och andra aktörer på svenska betalningsmarknaden engagerar sig i de internationella arbeten som görs för att förbättra utlandsbetalningar.

För att kunna följa utvecklingen kring utlandsbetalningar är det viktigt att det finns bra statistik. Idag saknas ofta data på betalningar från Sverige till utlandet och den statistik som finns är av låg kvalité. För att förbättra detta behövs bland annat riktade enkätundersökningar om utlandsbetalningar. Sådana undersökningar är förknippade med kostnader och Riksbanken anser att de myndigheter som har ett intresse av att förbättra utlandsbetalningar bör se över hur dessa kostnader kan delas.