För rapportörer

Riksbanken samlar löpande in internationell bankstatistik (IRIS) från och med första kvartalet 2023. På den här sidan kommer Riksbanken löpande att publicera information om rapporteringen av IRIS.

Om rapporteringen

De typer av institut som berörs av IRIS är monetära finansinstitut, vilket omfattar bland annat banker och kreditmarknadsföretag och svenska filialer till utländska banker och kreditmarknadsföretag.

IRIS består av två delar, IRIS Locational Banking Statistics (IRIS LBS) för monetära finansinstitut baserade i Sverige, respektive IRIS Consolidated Banking Statistics (IRIS CBS) som omfattar svenskägda bankgrupper. Riksbanken fastställer inför varje kalenderår vilka institut som ska rapportera IRIS LBS respektive IRIS CBS. Urvalet görs för att täcka svenskägda monetära finansinstitut med betydande utlandsrelaterad verksamhet och, för LBS, även större utlandsägda institut. LBS och CBS samlas in av Riksbanken för vidare leverans till Bank for International Settlements (BIS) inom ramen för International Banking Statistics (IBS).

Rapportering sker i XML-format och ska ske kvartalsvis sista bankdagen i den månad som följer på det kvartal som rapporteringen avser.

För frågor gällande IRIS mejla till iris@riksbank.se.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-06-15