Publikationer

I Riksbankens rapporter finner du de senaste analyserna av bland annat penningpolitiken, den finansiella stabiliteten och betalningsmarknaden. Här kan du också läsa om de bedömningar som Riksbanken tidigare har gjort inom olika områden samt ladda ned publicerat material.

Penningpolitisk rapport

Läs Riksbankens rapport som beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik.

Penningpolitisk rapport

Finansiell stabilitetsrapport

Läs Riksbankens analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet.

Finansiell stabilitetsrapport

Så betalar svenskarna

Så betalar svenskarna beskriver och analyserar utvecklingen på betalningsmarknaden och de tjänster som Riksbanken erbjuder.

Så betalar svenskarna
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-02-17