Publikationer

I Riksbankens publikationer finner du de senaste analyserna av bland annat penningpolitiken och den finansiella stabiliteten. Här kan du också läsa om de bedömningar som Riksbanken tidigare har gjort inom olika områden samt ladda ned publicerat material.

Penningpolitisk rapport

Läs Riksbankens senaste rapport som beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik.

Penningpolitisk rapport

Finansiell stabilitetsrapport

Läs Riksbankens analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet.

Finansiell stabilitetsrapport
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-01