Vad är pengar?

Pengar är vad medborgarna i ett samhälle kommer överens om att pengar ska vara. Men för att överenskommelsen ska fungera behöver tre viktiga funktioner uppfyllas:

  • Alla priser på varor och tjänster ska uttryckas i den enhet som vi definierar som pengar så att vi enkelt kan jämföra vad olika saker kostar. I Sverige är enheten "krona".
  • Pengars värde vilar på allmänhetens förtroende. Det som vi valt som pengar ska fungera som värdebevarare, det vill säga pengarnas värde ska vara stabilt över tid. Det gör det möjligt för oss att konsumera direkt eller spara pengar och konsumera vid ett senare tillfälle.
  • Pengarna behöver fungera som betalningsmedel, vilket betyder att alla som vi vill göra affärer med måste acceptera pengarna som betalning. Det kan betyda att definitionen av pengar gäller för ett visst land eller område.

Från snäckor till digitala pengar

När vi pratar om pengar i dag tänker nog många på en sedel i någon valuta. Men i dagens digitala samhälle utgör kontanter en väldigt liten del av den totala mängden pengar, bara cirka 2 procent. Den allra största delen är elektronisk.

Genom historien har vi använt olika föremål som pengar för att förenkla handel och konsumtion. Allt från snäckor, guldföremål och metallmynt till pappersbitar eller sedlar när trycktekniken utvecklades. Under senare tid har våra medel på bankkonton i allt större utsträckning använts för betalningar, det vill säga pengar. I början använde vi checkar, växlar eller pappersgiro, men den tekniska utvecklingen har bidragit till att vi i dag använder digitala pengar via olika internettjänster och mobilappar.

Hur skapas pengar?

Det är skillnad på centralbankspengar och privata bankpengar. Centralbankspengar är pengar skapade av Riksbanken och därmed en fordran på Riksbanken, det vill säga svenska staten. Privata bankpengar är skapade av bankerna och därmed en fordran på den utgivande banken.

Centralbankspengar

Centralbankspengar är svenska kronor utgivna av Riksbanken. Centralbankspengar kan vara dels fysiska pengar, det vill säga sedlar och mynt, dels de pengar som finns på bankernas konton i betalningssystemet RIX, som ägs och drivs av Riksbanken. Riksbanken skapar centralbankspengar genom att ge ut sedlar och mynt samt låna ut elektroniska pengar i svenska kronor till affärsbankerna via RIX.

Staten, genom centralbanken, har sedan 1904 monopol på att ge ut sedlar och mynt. Fördelen med statlig utgivning är att statens sedlar och mynt brukar anses vara helt säkra. På samma sätt anses de elektroniska pengar som bankerna har på konton i RIX helt säkra eftersom svenska staten står som garant.

Privata bankpengar

När det gäller elektroniska pengar är det inte bara Riksbanken som skapar nya pengar i Sverige. Även bankerna tillför nya pengar till systemet när de ger ut nya lån. Om en bank till exempel beviljar dig ett nytt lån till en bostad får du en skuld på ditt konto hos banken. Samtidigt överförs pengarna som du lånat till säljaren av bostaden, som sätter in pengarna på sitt bankkonto. På så sätt skapar nya lån nya pengar i systemet. På samma sätt minskas mängden bankpengar när kunden betalar tillbaka lånet till banken.

Bankerna kan dock inte skapa obegränsat med pengar (krediter) eftersom de inte kan låna ut hur mycket pengar som helst. Utlåningen begränsas av lagar och regler som styr hur bankerna får agera. Bankerna behöver till exempel ha en viss mängd pengar i likvida medel för att inte hamna i en likviditetskris och få brist på kontanter till exempel om folk vill ta ut pengar från sina bankkonton. De har också vissa kapitaltäckningskrav, vilket innebär att de för varje utlånad krona behöver hålla en viss mängd eget kapital (läs mer om kapitalkrav på banker på Finansinspektionens webbplats).

Bankerna finansierar sin utlåning dels genom eget kapital, dels genom att låna från olika håll. En stor del av lånen är pengar som kunder satt in på konton i banken. Men bankerna lånar också mycket pengar på kapitalmarknaderna, exempelvis genom att ge ut obligationer som köps av investerare runt om i världen.

Finansinspektionen är den myndighet som övervakar att banker och andra företag på finansmarknaden inte bryter mot de regelverk som finns för bank- och kreditmarknaden.

Insättningsgarantin

Insättningar som privatpersoner och företag har hos bankerna brukar anses mindre säkra än centralbankspengar. Skulle en bank gå i konkurs är det inte säkert att man får tillbaka alla pengar. Insättningar på bankkonton är dock skyddade av en statlig garanti, kallad insättningsgarantin (insattningsgarantin.se), upp till ett visst belopp. Med hjälp av regleringar och med insättningsgarantin har staten nämligen försökt se till att det för allmänheten ska vara lika säkert att använda privata bankpengar som centralbankspengar. Det har staten gjort för att det finns samhällsekonomiska vinster av att staten skapar förtroende för betalningssystemet.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-08-10

Vad är pengar?

Den här filmen förklarar vad pengar är och hur pengar skapas.

Se filmen "Vad är pengar?"