Vad är pengar?

Pengar är vad medborgarna i ett samhälle kommer överens om att pengar ska vara. Genom historien har vi använt allt från snäckor till stora stenar och ädla metaller som pengar för att förenkla handel och konsumtion.

För att överenskommelsen om pengar ska fungera behöver tre viktiga funktioner uppfyllas:

  • Alla priser på varor och tjänster ska uttryckas i den enhet som vi definierar som pengar så att vi enkelt kan jämföra vad olika saker kostar. I Sverige är enheten "svensk krona".
  • Pengars värde vilar på allmänhetens förtroende. Det som vi valt som pengar ska fungera som värdebevarare, det vill säga pengarnas värde ska vara stabilt över tid. Det gör det möjligt för oss att konsumera direkt eller spara pengar och konsumera vid ett senare tillfälle.
  • Pengarna behöver fungera som betalningsmedel, vilket betyder att alla som vi vill göra affärer med måste acceptera pengarna som betalning. Det kan betyda att definitionen av pengar gäller för ett visst land eller område.

Från snäckor till digitala pengar

När vi pratar om pengar i dag tänker nog många på en sedel i någon valuta. Men i dagens digitala samhälle utgör kontanter en väldigt liten del av den totala mängden pengar, bara cirka 1,5 procent. Den allra största delen av pengarna i omlopp är digitala, det vill säga finns på bankkonton och kan användas för betalningar.  

Genom historien har vi använt olika föremål som pengar för att förenkla handel och konsumtion. Allt från snäckor, guldföremål och metallmynt till pappersbitar eller sedlar när trycktekniken utvecklades. Under senare tid har våra medel på bankkonton i allt större utsträckning använts för betalningar, det vill säga pengar. I början använde vi checkar, växlar eller pappersgiro, men den tekniska utvecklingen
har bidragit till att vi i dag använder digitala pengar via olika internettjänster och mobilappar.

Hur skapas pengar?

Beroende på hur pengarna skapas eller vilka som ger ut dem kan man skilja på centralbankspengar och privata bankpengar. Centralbankspengar är pengar utgivna av Riksbanken och därmed svenska staten. Privata bankpengar är skapade av bankerna och därmed en fordran på den utgivande banken.

Centralbankspengar

Centralbankspengar är svenska kronor utgivna av Riksbanken. Centralbankspengar kan vara dels fysiska pengar, det vill säga sedlar och mynt, dels de pengar som finns på bankernas konton i betalningssystemet RIX, som ägs och drivs av Riksbanken. Riksbanken skapar centralbankspengar genom att ge ut sedlar och mynt samt låna ut digitala pengar i svenska kronor till affärsbankerna via RIX.

Staten, genom centralbanken, har monopol på att ge ut sedlar och mynt. Fördelen med statlig utgivning är att statens sedlar och mynt brukar anses vara helt säkra. På samma sätt anses de digitala pengar som bankerna har på konton i RIX helt säkra eftersom svenska staten står som garant.

Privata bankpengar

Privata bankpengar är de pengar som finns på konton hos privata banker. Dessa pengar är en fordran på banken. Bankerna kan tillföra nya privata bankpengar till systemet när de ger ut nya lån. Om en bank till exempel beviljar dig ett nytt lån till en bostad får du en skuld till banken som motsvarar lånet. Samtidigt sätter banken in pengar motsvarande det lånade beloppet på ditt konto. Det är dessa nyskapade pengar som du sedan för över till säljaren av bostaden. På så sätt skapar nya lån nya pengar i systemet. På samma sätt minskas mängden bankpengar när du betalar tillbaka lånet till banken.

Bankerna kan dock inte skapa obegränsat med pengar (krediter) eftersom de inte kan låna ut hur mycket pengar som helst. Utlåningen begränsas av lagar och regler som styr hur bankerna får agera. Bankerna behöver till exempel ha en viss mängd pengar i likvida medel för att inte hamna i en likviditetskris och få brist på kontanter om folk till exempel vill ta ut pengar från sina bankkonton. De har också vissa kapitaltäckningskrav, vilket innebär att de för varje utlånad krona behöver hålla en viss mängd eget kapital (läs mer om kapitalkrav på banker på Finansinspektionens webbplats). Dessutom kan bankerna inte låna ut mer än vad allmänheten efterfrågar. Själva efterfrågan på lån kan centralbankerna påverka genom att höja eller sänka styrräntan som i sin tur påverkar bankernas utlåningsräntor.

Insättningsgarantin

Centralbankspengar är den säkraste typen av pengar. Det har att göra med att Riksbanken inte kan gå i konkurs. Men med hjälp av regleringar och med den så kallade insättningsgarantin har staten försökt se till att det för allmänheten ska vara nästan lika säkert att använda privata bankpengar som centralbankspengar. Insättningsgarantin innebär att insättningar på privata bankkonton är skyddade av staten (insattningsgarantin.se), till ett visst belopp. Det har staten gjort för att det finns samhällsekonomiska vinster av att staten skapar förtroende för betalningssystemet.

Elektroniska pengar (e-pengar)

Utöver centralbankspengar och privata bankpengar finns elektroniska pengar, eller e-pengar, som är en form av privata pengar. En e-peng är ett elektroniskt lagrat penningvärde som är till för att göra betalningar. Liksom privata bankpengar utgör elektroniska pengar en fordran på utgivaren. För att vara en e-peng måste den också accepteras som betalningsmedel av fler än bara utgivaren. E-pengar kan till exempel användas för att göra elektroniska betalningar som inte går via en bank.

Banker och kreditmarknadsföretag får ge ut e-pengar inom ramen för sitt befintliga tillstånd. E-pengar kan även ges ut av institut för elektroniska pengar och så kallade registrerade utgivare. I Sverige är e-pengar en förhållandevis ovanlig form av pengar men i andra länder, till exempel i Storbritannien, är de vanligare. Utgivningen av e-pengar i Sverige regleras i lagen (2011:755) om elektroniska pengar och det är Finansinspektionen som utövar tillsyn.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-04

Vad är pengar?

Den här filmen förklarar vad pengar är och hur pengar skapas.

Se filmen "Vad är pengar?"