Lån i amerikanska dollar

Mellan mitten på mars 2020 och slutet av september 2021 erbjöd Riksbanken lån i amerikanska dollar mot säkerhet. Att stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta var en av de åtgärder som Riksbanken genomförde för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

En god tillgång till dollar är viktig för de svenska finansiella marknadernas funktion och därmed också för den penningpolitiska transmissionsmekanismen. En försämrad funktion kan riskera att leda till försämrade finansiella förhållanden i ekonomin med negativa konsekvenser för produktion och sysselsättning i Sverige. Störningar i tillgången till dollar riskerar att äventyra uppfyllnaden av prisstabilitetsmålet. Under pandemin behövde Riksbanken stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta.

Riksbanken har sedan den 19 mars 2020 erbjudit penningpolitiska motparter att låna upp till 60 miljarder amerikanska dollar mot säkerhet. Beslutet att erbjuda lån i amerikanska dollar sträckte sig initialt till och med den 30 september 2020, men förlängdes vid två tillfällen och sträckte sig till och med den 30 september 2021.

Utestående lån i amerikanska dollar

Här redovisas Riksbankens utestående lån i amerikanska dollar. Med utestående lån menas utlånade amerikanska dollar minskat med de amerikanska dollar som betalats tillbaka till Riksbanken vid varje tidpunkt. Programmet avslutades den 1 oktober 2021 och diagrammet nedan uppdateras därför inte längre.

Utestående lån i amerikanska dollar

Diagram: Nettoutlåning amerikanska dollar

Diagrammet visar Riksbankens utestående lån i amerikanska dollar inom ramen för denna åtgärd. Siffrorna anges i miljarder dollar. Källa: Sveriges riksbank.

Här redovisas Riksbankens totala utlåning i amerikanska dollar till de penningpolitiska motparterna. Fram till den 30 september 2021 erbjöd sig Riksbanken att låna ut 60 miljarder amerikanska dollar. Programmet avslutades den 1 oktober 2021 och diagrammet nedan uppdateras därför inte längre.

Lån i amerikanska dollar

Diagram: Lån i amerikanska dollar

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala utlåning i amerikanska dollar inom ramen för denna åtgärd sedan åtgärden inleddes i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder amerikanska dollar. Källa: Sveriges riksbank.

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-10-01