Så betalar svenskarna 2020

Publicerad: 29 oktober 2020

Svenskarna betalar allt oftare med kort eller Swish i stället för med kontanter. Den utvecklingen har förstärkts under coronapandemin. För att förbereda oss för framtiden undersöker Riksbanken möjligheten att ge ut digitala kontanter – så kallade e-kronor. Riksbanken förbereder dessutom för att omedelbara betalningar, som Swish, ska kunna göras via Riksbankens system. Riksbanken och ECB undersöker också möjligheten att genomföra omedelbara betalningar mellan europeiska valutor, som kronan och euron. Riksbanken tycker dessutom att de som vill använda kontanter ska kunna fortsätta att göra det. Det är också nödvändigt att betalningar i Sverige fortsätter fungera under tider av kris och höjd beredskap.

Swish används nu mer än kontanter

Svenska folkets svar på enkätfrågan ”Vilka betalningssätt har du använt de senaste 30 dagarna?”, andelar i procent. Flera svarsalternativ möjliga.

Diagram: Swish används nu mer än kontanter

Använd reglaget under diagrammet för att ändra tidsintervall. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken.

Innehåll

Innehåll i Så betalar svenskarna 2020.

Ladda ner PDF