Så betalar svenskarna 2020

Kontantfritt – inte problemfritt

Ladda ner PDF

Även andra problem kan uppstå

Publicerad: 29 oktober 2020

När färre använder kontanter uppstår även andra problem. Till exempel har antalet förfalskade sedlar ökat. Dessa är ofta av låg kvalitet, men när färre använder kontanter har också färre kunskap om hur en äkta sedel ser ut och risken ökar då för att någon tar emot en falsk sedel.

I och med att efterfrågan på kontanttjänster minskar slutar också alltfler banker att erbjuda sådana. Fyra av de fem största bankerna i Sverige erbjuder numera inte alls manuella kontanttjänster över disk, eller gör det endast på två eller färre kontor i hela landet. I stället hänvisas kunderna till bankomater för sina kontantärenden. Automater för uttag av sedlar finns på relativt många ställen i landet, men insättningsautomaterna är betydligt färre. Det blir också allt svårare för hushållen att lämna in sina mynt och idag finns det endast ett fåtal automater för insättning av mynt. Det är även allt fler butiker som väljer att inte ta emot kontanter.