Finansmarknadsenkät

Med start hösten 2018 skickar Riksbanken ut en återkommande enkät, Finansmarknadsenkäten, till aktörer aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Syftet med enkäten är att få en samlad bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknadernas funktionssätt, marknadsaktiviteten och vilka risker som de upplever finns framöver i det svenska finansiella systemet. Finansmarknadsenkäten är en uppdatering av den tidigare Riskenkäten.

Uppdaterad 2018-12-12

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!