Ekonomiska kommentarer

Ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. Författare är både direktionsledamöter och handläggare. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-11-08