Ekonomiska kommentarer

Ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. Författare är både direktionsledamöter och handläggare. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Uppdaterad 2022-07-04