Sedel- och myntskrifter

I broschyren "Mynt till ära och minne – svenska jubileums- och minnesmynt"presenteras alla jubilems- och minnesmynt utgivna fram till och med 2004.

Rapporten "Uppföljning av den nya depåstrukturen för kontanthantering" är en beskrivning av hur den nya depåstrukturen fungerar.

"Rapport om kontanthanteringen 2011” är en kartläggning av aktörerna och flödena inom kontanthanteringen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-01