Fler läromedel

Inflation är att den allmänna prisnivån ökar i ett land. Det finns flera olika faktorer som påverkar inflationen, exempelvis utbud, efterfrågan eller förväntningar om ökad inflation. Riksbankens styrränta påverkar inflationen i önskvärd riktning.

Det är inget konstigt med inflation. De flesta priser stiger långsamt över tid. Samma mängd pengar räcker inte till lika mycket som tidigare och man brukar säga att pengarna förlorar i värde. Men om priserna och därmed inflationen ökar snabbt och varierar mycket, då måste vi vara vaksamma.

Att hålla koll på inflationen är ett uppdrag för Statistiska centralbyrån (SCB). De mäter den allmänna prisnivån med hjälp av ”konsumentprisindex” eller som det kallas: KPI. KPI är ett genomsnitt av priset på tusentals olika varor och tjänster. KPI mäts varje månad och visar hur priserna, och därmed inflationen, förändras över tid.

Riksbankens uppgift är att hålla en låg och stabil inflation, då fungerar Sveriges ekonomi som bäst. Riksbanken påverkar inflationen genom styrräntan. Om styrräntan förändras åt något håll brukar affärsbankernas utlåningsräntor följa efter. På så vis påverkas den ekonomiska aktiviteten i samhället och därmed inflationen. Läs mer om Riksbankens inflationsmål här.

Inflationen just nu

KPIF, maj 2024

2,3%
(2,3 procent i april 2024)

Hur mäts inflation?

Inflationen visar hur prisnivån, mätt som KPIF (konsumentprisindex med fast ränta), har förändrats jämfört med samma månad föregående år.

Inflationsmålet

Inflationsmål

2%
Mål för KPIF

Inflationsmålet

Riksbankens mål är att inflationen, det vill säga ökningen av den allmänna prisnivån, ska vara låg och stabil. Målet är specificerat som en ökningstakt på 2 procent per år för KPIF (konsumentprisindex med fast ränta).

Hur har inflationen förändrats över tid?

På SCB:s webbplats finns information om inflationen över tid enligt KPIF. I SCB:s statistikdatabas för konsumentprisindex kan man också göra egna sökningar om hur inflationen har utvecklats över tid. För frågor om beräkningsmetoder och statistik på konsumentprisindex, kontakta SCB statistikservice

Frågor och svar om inflation

Vad är inflationsmålet?

Riksbanken har som mål att hålla inflationen på två procent årligen.
Läs mer: Inflationsmålet | Sveriges Riksbank

Vad är KPI – konsumentprisindex?

Mäter den sammanvägda utvecklingen av priser över tid på tusentals varor och tjänster. Beräknas och publiceras av Statistiska centralbyrån.

Vad är inflation?

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån i ett land, som innebär att du får mindre för dina pengar än för ett år sedan.
Läs mer: Vad är inflation? | Sveriges Riksbank

Ordlista

Samhälsskritiska varor: Varor som behövs för produktion av andra varor som många behöver dagligen, till exempel el, olja och gas som påverkar priset på transporter och matvaror.

Stabil ekonomi: När inflationen håller sig på en bra och jämn nivå kan vi både privat, och i företag, planera långsiktigt för framtiden.

KPIF: KPIF betyder konsumentprisindex med fast ränta och är den indikator (målvariabel) Riksbanken använder för att sätta styrräntan. KPIF räknar, till skillnad från KPI, inte med förändringar i ränta på hushållens bostadslån.

Lärarhandledning
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-24