Marknader

Riksbanken använder de finansiella marknaderna för att genomföra penningpolitiken och upprätthålla den finansiella stabiliteten. Det kan till exempel innebära att Riksbanken låter motparter låna eller placera pengar hos oss.

Styrränta

3,75%
Gäller från den 3 juli 2024

Diagram och tabell

Referensränta

4,00%
Gäller för perioden 1 juli – 31 december 2024

Referensräntan

Swestr 2024-07-18

3,643%
  • Volym56 099 MSEK
  • Antal transaktioner149
  • Antal rapportörer5
  • Ränta vid övre trimningsgräns3,65 %
  • Ränta vid nedre trimningsgräns3,60 %
  • BeräkningsmetodNormal

Beräkningsmetod

Sök räntor & valutakurser

Via Riksbankens tjänst ”Sök räntor och valutakurser” kan du söka fram noteringar för valutakurser och räntor.

Sök räntor & valutakurser

Valutasäkring - försäljning av dollar och euro

Riksbanken minskar valutarisken i valutareserven

Swestr

Swestr - transaktionsbasserad referensränta som beräknas och publiceras av Riksbanken.

Swestr - läs mer och sök Swestr-noteringar

Styrränta, in- och utlåningsränta

Se aktuell styrränta och in- och utlåningsränta samt historik.

Styrränta, in- och utlåningsränta

Auktionskalender

Datum för annonsering och auktioner av Riksbankens försäljning av statsobligationer.

Auktionskalender - försäljning av statsobligationer

Statistik

Finansmarknadsstatistik, värdepappersstatistik, omsättningsstatistik med mera.

Läs mer under rubriken Statistik

Aktuell penningpolitik och styrränta

Läs om det senaste penningpolitiska beslutet.

Penningpolitiska beslut

Den svenska finansmarknaden

Rapport som beskriver det finansiella systemet.

Den svenska finansmarknaden 2024