Historiska skattningar av Swestr

Riksbanken tillhandahåller en dataserie med historiska skattningar av Swestr. Dataserien ger en indikation på vad Swestr hade varit om referensräntan beräknats baserat på ett historiskt transaktionsunderlag.

Riksbanken tillhandahåller en dataserie med skattningar för Swestr för perioden 4 januari 2016 till och med den 31 augusti 2021. Denna dataserie ger en indikation på vad Swestr hade varit om den transaktionsbaserade referensräntan hade tagits fram under denna tidsperiod. Skattningarna reflekterar den beräkningsmetod som Riksbanken idag använder för att ta fram dagliga noteringar för Swestr. Transaktionsunderlaget för de historiska skattningarna är återskapat i efterhand och har därför inte kunnat genomgå samma kvalitetskontroller som det transaktionsunderlag som ligger till grund för de noteringar för Swestr som Riksbanken publicerar dagligen. Riksbanken har istället tillämpat manuella metoder för kvalitetsgranskning som i så stor utsträckning som möjligt efterliknat de metoder som används för Swestr.

Underlaget för serien består av bankernas inlåningstransaktioner genomförda på penningmarknaden från affärsdagen till nästa bankdag (over-night, O/N) i svenska kronor där motparterna är banker, finansiella institut, icke-finansiella bolag eller Riksgäldskontoret. De historiska skattningarna av Swestr beräknas på samma sätt som Swestr, det vill säga som en volymviktad medelvärdesränta där underlaget först har trimmats. Mer information om beräkningsmetoden för Swestr finns på sidan Beräkningsmetod och transaktionsunderlag för Swestr. Riksbanken tillhandahåller även samma information om transaktionsunderlaget för varje given värdedag i den historiska dataserien som Riksbanken tillhandahåller för Swestr-noteringarna.

Mer information om framtagningen och förutsättningar för användning av den historiska dataserien finns i informationsdokumentet.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-11-15