Skriften ”Sveriges riksbank – en resa under 350 år”

Skriften ”Sveriges riksbank – en resa under 350 år” togs fram i samband med Riksbankens 350-årsjubileum och ger oss en tillbakablick över viktiga händelser i Riksbankens historia fram till idag.

Skriften innehåller kapitlen:

  • Den oavsiktliga centralbanken
  • Till penningvärdets försvar i 350 år
  • Riksbanken som finansiell krishanterare
  • Vem ska bestämma över Riksbanken?

Författare är Gunnar Wetterberg, historiker och författare, och huvudredaktör och medförfattare är Ann-Leena Mikiver, kommunikationschef på Riksbanken.

Uppdaterad 2018-01-22