Mynt

Här kan du se och läsa om vilka mynt som är giltiga att betala med och vilka mynt som är ogiltiga.

Giltiga mynt i Sverige

Det finns fyra olika mynt som är giltiga att betala med i Sverige: 1-krona, 2-krona, 5-krona och 10-krona.

Giltiga mynt

Vad gör man med ogiltiga mynt?

Mynt som inte längre är giltiga betalningsmedel kan varken lösas in på bankerna eller hos Riksbanken. Mynten kan betraktas som metallskrot och kan därför lämnas till metallåtervinning.

Läs mer om ogiltiga mynt

Smittar coronaviruset via sedlar och mynt?

Det finns inget som tyder på att coronaviruset smittar via sedlar och mynt.

Läs mer i våra frågor och svar

Sedel- och myntstatistik

Sedel- och myntstatistiken, som bland annat visar värdet på sedlar och mynt i cirkulation, uppdateras årsvis och månadsvis.

Sedel- och myntstatistik
Uppdaterad 2020-05-15