Finansiell infrastruktur

Den senaste utgåvan av rapporten Finansiell infrastruktur är från 2017.

Rapporten Finansiell infrastruktur innehåller Riksbankens bedömningar av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i Sverige. I rapporten beskrivs även utgångspunkterna för Riksbankens övervakningsarbete och hur detta går till i praktiken.

Uppdaterad 2018-02-01