Transaktionslista för säkerställda obligationer

Här visas en transaktionslista över Riksbankens köp av säkerställda obligationer. Listan innehåller information om varje enskild transaktion sedan Riksbanken inledde köpen.

Transaktionslistan publiceras kvartalsvis och med en månads fördröjning. Priserna som anges för obligationerna i transaktionslistan (kolumnen ”Price / Pris”) avser inköpspris utan upplupen ränta.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-05-02