Strategisk plan

Riksbanken har för åren 2019-2022 beslutat om en strategisk plan. Syftet med planen är att ge en tydlig färdriktning för hur Riksbanken ska arbeta för en stark och säker ekonomi i en föränderlig värld.

En central framgångsfaktor för att nå våra övergripande mål om att upprätthålla prisstabilitet, främja säkra och effektiva betalningar och bidra till ett stabilt finansiellt system är att det finns förtroende för det finansiella systemet i allmänhet, och för inflationsmålet och betalningssystemet i synnerhet. Det kan vi bidra till genom att det finns ett förtroende för Riksbanken som institution.

För att förtjäna det förtroendet och nå de övergripande målen ska Riksbanken de närmsta åren arbeta utifrån visionen "En nytänkande centralbank med hög beredskap".

Strategisk plan Sveriges riksbank
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2019-02-11