Strategisk plan

Riksbanken har för åren 2024-2027 beslutat om en strategisk plan. Den strategiska planen är en genomgång av vårt uppdrag, omvärldsförändringar som påverkar oss, vår vision och målbild framöver.

Riksbanken har som myndighet ett antal uppdrag. Dessa är kärnan i vår verksamhet. Vi arbetar i samhällets tjänst för en stark och säker ekonomi och den strategiska planen ska bidra till att utveckla förmågan att uppfylla dessa uppdrag.

Riksbankens vision är att vi vill vara en ”öppen och stabil centralbank i framkant”. För att uppnå det ska vi de kommande åren:

  • Kraftsamla kring datas potential
  • Bygga förmågor som ökar handlingskraften
  • Stärka beredskapen inom hela det finansiella systemet
  • Etablera samarbeten för att stärka våra förflyttningar
Strategiska förflyttningar
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-03