Innehav av kommunobligationer - per obligation

Här redovisas Riksbankens innehav av obligationer utgivna av Kommuninvest i Sverige AB samt enskilda kommuner och regioner. Innehavet är nettosumman av köpta kommunobligationer, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Innehavet i den första filen publiceras kvartalsvis med en månads fördröjning och visar innehavet av obligationer utgivna av enskilda kommuner och regioner per månad sedan köpen inleddes. Innehavet i den andra filen publiceras kvartalsvis och visar innehavet av obligationer utgivna av Kommuninvest i Sverige AB per månad sedan köpen inleddes. Innehavet i den tredje filen publiceras månadsvis och redovisar innehavet av enskilda kommuner och regioner per kreditbetygsklass.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-03